Skip to content

Rules concerning the dinners

Nederlands

1. Een uur voor aanvang van elk diner dient de deelnemer aanwezig te zijn bij café de Keyzer voor een drankje die in de ledencontributie inbegrepen zit.

2. Het eerste drankje bij café de Keyzer is op kosten van Leiden United, hiervoor wordt aan de deelnemer een consumptiebon verstrekt. Eventuele extra drankjes zijn op eigen kosten.

3. Een bestuurslid of groepsleider zal de groep een kwartier voor aanvang van het diner begeleiden naar de studentenvereniging.

4. Indien de deelnemer voorafgaand aan het diner niet aanwezig kan zijn bij café de Keyzer, bestaat de mogelijkheid om direct naar de studentenvereniging door te gaan. Dit dient van tevoren doorgegeven te worden aan de groepsleider.

5. Indien de deelnemer niet aanwezig kan zijn bij het diner, dient dit voor 13:00 op de dag voor het diner aangegeven te worden bij de groepsleider.

6. Bij tijdige afmelding is het mogelijk om een vervangend diner aan te vragen. De deelnemer dient dit te verzoeken door een email te versturen via email.

7. Bij elke studentenvereniging bestaat het diner uit de daghap met een drankje op kosten van Leiden United. Eventuele meerdere drankjes of extra kosten voor een ander gerecht dan de daghap zijn op eigen kosten en dienen betaald te worden voor het verlaten van het diner.

8. Vegetariërs krijgen een vegetarische optie, dit brengt voor de deelnemer geen extra kosten met zich mee.

9. Veganistische maaltijden kunnen niet worden gegarandeerd.

10. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer om het bestuur van Leiden United op de hoogte te stellen van eventuele allergieën of andere dieet restricties.

11. Indien er bij een studentenvereniging wordt gedineerd, dient de deelnemer zich aan de huisregels van de studentenvereniging te houden.

12. Houd er rekening mee dat last-minute annuleringen (op de dag van de diner) betekent dat zelfs als u het diner mist, u niet in aanmerking komt om een ​​vervangende dinerdatum aan te vragen, aangezien we het aantal benodigde maaltijden al hebben bevestigd aan de gastvereniging, dus de maaltijd is al betaald.

English

 1. One hour before the start of every dinner you are supposed to be present at café de Keyzer for a pre-drink which is included in the membership fee.
 2. The first drink at café de Keyzer is at the expense of Leiden United. For this drink a coupon will be given out to the participant. Ordering any additional drinks is at the participant’s own expense.
 3. A board member or group leader will guide the group to the student association approximately 15 minutes before the dinner starts.
 4. There is the possibility to go straight to the student association, when the participant is not able to come to café de Keyzer first. The group leader needs to be informed of this beforehand.
 5. In case the participant is not able to join a dinner, the group leader needs to be notified before 13:00 on the day before the dinner takes place.
 6. In case the participant cancelled the dinner in time it is possible to request an alternative dinner. The participant needs to submit this request by sending an email to the board.
 7. At every student association the dinner consists of the meal of the day with a drink at expense of Leiden United. Ordering any more drinks or additional food is at the participant’s own expense and needs to be paid before leaving the dinner.
 8. Vegetarians will always have vegetarian option. This will not involve extra costs for the participant.
 9. Vegan meals cannot be guaranteed.
 10. It is the participant’s own responsibility to notify the board of Leiden United of any allergies or other dietary restrictions.
 11. When dining at a student association, the participant is expected to follow the house rules of that student association.
 12. ​Please note that last minute cancellations (on the day of the
  dinner) mean that even if you miss the dinner you are not eligible to apply for a replacement dinner date as we have already confirmed with the host association the number of meals needed, hence the meal has already been paid for.